Sæsonvejledning i udbud og menuplanlægningcheck75x75

Kloge Fødevareindkøb anbefaler, at man som indkøber orienterer sig i de danske sæsoner og køber ind efter dem, så vidt det er muligt. Det må forventes, at der er et større vareudbud i de måneder, råvarerne er sæson. Det bør give lavere priser, og der er ingen tvivl om, at smagen på råvarerne og kvaliteten i det hele taget er bedst i de måneder.

Hjælp til udbudsmaterialet – til indkøberne

Det er ikke lovligt at bede om danske varer i sæson. Men man kan godt bede om, at der tilbydes varer fra den geografiske sæson. Se kravspecifikation for formuleringer angående geografisk sæson. I den geografiske sæson er der en begrundet forventning om bedre råvarekvalitet på grund af friskhed, større modenhed på høsttidspunktet og lavere priser grundet rigeligt udbud. I Tilbudslisten finder I eksempler på varer, hvor I kan bede om priser i den geografiske sæson. Vær opmærksom på, at I ikke kan stille krav om, at varerne kommer fra et område, der er dækket af den geografiske sæson, da dette vil bryde med ligebehandlingsprincippet.

Se eksempler i kravspecifikation

Inspiration og hjælp til menuplanlægning – til køkkenerne

Når køkkenerne skal planlægge de kommende menuer, er det en god idé at orientere sig efter, hvornår hvilke råvarer er i sæson. Her bør varerne nemlig være billigst, og de smager bedst.

Sæsonlisten

Sæsonlisten er et redskab, der giver jer mulighed for at se, hvornår grøntsager, frugt og fisk er i sæson. I sorterer på måneder i excelarket og får en oversigt over, hvad der er i sæson i den valgte måned

Download sæsonlisten

Årskalender

Årskalenderen er udarbejdet i samarbejde med branchen og viser, hvornår grøntsager, frugt, fisk, krydderurter og vildt er i sæson. Samtidig giver årshjulet et billede af, hvordan I bruger grøntsager mm. i tilberedningen i det lokale og økologiske køkken.

Link til Årskalenderen