Markedsdialogcheck75x75

Når I har haft de indledende møder med markedet, og I skal lave selve udbudsmaterialet, bør I sende materialet i høring hos leverandører og producenter.

Informationsmøder uden mødepligt

Informationsmøder bør som udgangspunkt være med alle mulige tilbudsgivere i udbuddet. Det bør dog ikke være et krav at deltage på informationsmødet, da det vil kunne betyde, at man kan miste tilbuddet fra en god leverandør grundet influenza el. lign.

Indkøbsafdelingen har ansvar for at stille information til rådighed og give lige adgang til oplysninger, men hvad en tilbudsgiver bruger informationen til, er tilbudsgivers egen beslutning.

Høring af udbudsmaterialet

Markedsdialogen kan også være en kvalitetssikring af dele af udbudsmaterialet før selve udbuddet, fx udformning og forståelse af nye typer krav såsom funktionskrav, sæsonkrav eller kvalitetskrav.

En kvalitetssikring kan give flere konditionsmæssige bud og sikre, at tilbudsgiverne ikke opgiver undervejs i udbudsprocessen på grund af for mange ændringer.

Dialogen bør fx føre til, at krav bortfalder, bliver mere simple eller bliver tydeligere.

Se mere om kvalitetssikring af krav under Controlling af små og mellemstore virksomheder