check75x75Lav udbudsmateriale

Når I går i gang med at sammensætte udbudsmaterialet, er her en tjekliste med udvalgte opmærksomhedspunkter
 • Giv evt. forhåndsmeddelelse om udbuddet på www.udbud.dk.
 • Beslut om I vil gøre brug af delaftaler eller totalaftale, og om I vil bruge delydelsesreglen.
 • Inddrag køkkenfaglige, leverandører og producenter, når I udarbejder selve materialet.
 • Analysér det ændrede indkøbsmønster og fremtidige indkøbsbehov (beregn forbrug).
 • Opdel indkøbsmængde i varekategorier.
 • Sammensæt en ”indkøbskurv” med tilhørende indkøbsmængder.
 • Vælg kvalitetskriterier (kravspecifikation og sensoriske tests).
 • Vælg sæsonkriterier i kravspecifikationen.
 • Vælg om I vil bruge begrænset udbud med prækvalifikation eller offentligt udbud.

Udarbejd udbudsmateriale

 • Egnethedskriterier, betalingsbetingelser, leveringssteder, forventet volumen, specielle krav, evalueringsmåder osv.
 • Evt. kvalificering og kvalitetskontrol af udbudsmaterialet af ekstern udbudsjurist.
 • Vurdering af ligebehandling af tilbudsgiverne: Skal der være længere tilbudsfrist eller mere information?

Find hjælp til udarbejdelse af udbudsmaterialet i Værktøjskassen.