Dialog med køkkenernecheck75x75

Som indkøbere skal I have god kontakt med køkkenerne, mens I laver udbuddet. Spørg hellere køkkenerne en gang for meget end en gang for lidt. På den måde sikrer I, at køkkenerne er indforståede med, hvad aftalen kan, og hvordan den fungerer.

Husk at fortsætte den tætte dialog med køkkenerne, når aftalen er indgået. Se mere under Opstart af aftale.

Valg af krav

Køkkenerne skal give konkrete input på leveringssteder, tider og krav til leveringerne. Kravene kan handle om, at varerne skal sættes i kølerum, fordeles på lager eller at leverandøren skal foretage temperaturkontrol ved levering mm.

Køkkenerne skal også tage stilling til kvalitetsstandarder, fx for fisk eller bredden af det økologiske sortiment.

De input, I har brug for fra køkkenerne, er afhængige af den udbudsform, I vælger.

Sortimentsudbud

Sammensætningen af indkøbskurven er vigtig for at vælge de varer og mængder, der vil gøre det muligt at vælge den bedste og billigste leverandør. Her skal køkkenerne være med til at udvælge de konkrete varer, der skal være i kurven, samt de mængder der knytter sig til dem.

Køkkenerne skal også være klar til at bidrage, når leverandørerne har givet tilbud, og I skal i fællesskab udvælge varer fra leverandørens sortiment. Indkøb og køkken skal have testet deres arbejdsform. For at sikre ligebehandling af leverandørerne skal selve udvælgelsen af varer kunne forgå på samme dag for de enkelte sortimentskategorier.

Tilbudslisteudbud

Køkkenerne skal hjælpe med at udarbejde tilbudslisterne, så de indeholder de varer, køkkenerne forventer at købe ind. Køkkenerne skal også være med til vurdere mængden på de enkelte varer.