Tidsplan for sortimentsudbud og tilbudslisteudbudcheck75x75

I tidsplanen kan I som indkøbere få en idé om, hvor lang tid I skal bruge på de forskellige faser i arbejdet med udbuddet.

Endvidere er der angivet hvilke aktører, det kan være en god idé at inddrage hvornår.

I kan altså læne jer op ad tidsplanen, når I skal planlægge, hvornår I skal gå i gang med arbejdet og hvem I skal tale med. Se tidsplanen

Se tidsplan

Tidsplanen forudsætter, at I:

Når I planlægger udbuddet skal I vurdere, om nogle af forudsætninger kræver, at indkøbsafdelingen m.fl. afsætter mere tid til arbejdet med aftalen.

Tabellen er delt op i:

  • Overordnede faser – dialog, udbudsmateriale og udbudsproces.
  • Fasetrin – de enkelte trin i hver fase.
  • Aktører – hvem skal I involvere ud over indkøbsafdelingen?
  • Tidsforbrug for indkøber ved begge udbudsformer.
  • Proceslængde.

Sidst i tabellen er angivet

  • Samlet tidsforbrug for indkøber.
  • Tidspunkt for opstart af udbudsproces.