Socialøkonomiske virksomhedercheck75x75

I udbud kan socialøkonomiske virksomheder få forrang for andre virksomheder, når det gælder serviceydelser, fx catering eller distribution. Dvs. man vil kunne udbyde logistik/transport mhp. at få socialøkonomiske virksomheder til at byde. Men det kan være vanskeligere at lade dem komme foran i køen, når det gælder fødevarer.

Krav til egenskaber ved varen

Når man udbyder fødevarer, kan man som udgangspunkt kun stille krav, som er bundet til varen. Det er dog blevet muligt at stille krav til produktionsmetoder såsom økologi, Fairtrade, MSC-mærkning og dyrevelfærd fx produkter, der er anbefalet af Dyrenes Beskyttelse.

I udbuddet kan man ikke kræve, at hele virksomheden opfylder en række krav fx socialøkonomiske hensyn medmindre kontrakten reserveres til egentlige socialøkonomiske virksomheder. Man kan kun kræve, at aktiviteter, der er forbundet til varen, opfylder bestemte krav. Det er derfor muligt, at et udbud af en fødevareindkøbsaftale kan indeholde krav, om at aktiviteterne forbundet med varen tager socialøkonomiske hensyn.

Funktionskrav som middel til at fremme socialøkonomiske hensyn

Funktionskrav er afprøvet i fødevareudbud, se ”Godt Købmandskab”.

Der er meget få erfaringer med fødevareindkøb hos socialøkonomiske virksomheder. Det kan derfor ikke udelukkes, at I kan få succes med at stille funktionskrav, der fremmer fx støttet beskæftigelse. Se mere under Funktionskrav. Hvis I vil vide mere om, hvordan I kan sammensætte et funktionskrav kan I downloade Funktionskrav til socialøkonomi.

Det er op til en konkret vurdering i hvert enkelt udbud, om kravene er proportionale, og om der er sikret ligebehandling af tilbudsgiverne.

Brug delydelsesreglen og delaftaler

Det er også muligt at lave meget smalle delaftaler, som giver adgang for lokale producenter, herunder socialøkonomiske virksomheder. Det vil være en konkret vurdering af hvilke virksomheder, man kan finde i kommunen eller nabokommunen kombineret med et præcist design af udbudsmaterialet, der kan få det rigtige bud ind.

Socialøkonomi uden fødevarer

Hvis man har som mål at købe ind fra SMV’er, kan kommunen evt. tilbyde at stå for distributionen for overhovedet at få adgang til varerne.

Med et kommunalt tilbud om distribution, dvs. afhentning hos producenten, vil I få adgang til et langt bredere udvalg af varer. Se erfaringerne fra Køge og Ängelholms Kommun i Sydsverige

Når det gælder distributionen, vil det være muligt at skabe reelle jobs til udsatte borgere i en kommunal eller privat socialøkonomisk virksomhed. Det arbejder man bl.a. på i Køge.