Små og mellemstore virksomhedercheck75x75

Primærproducenter samt små- og mellemstore virksomheder, SMVer, kan åbne for nye muligheder, fordi de:

 • Kan have vækstpotentiale og dermed skabe arbejdspladser
 • Kan have ledig kapacitet i deres produktionsapparat
 • Måske ikke kender til mulighederne for at levere til det offentlige marked
 • Kan have en stærk lokal forankring.

Hvordan kan SMV’er afsætte direkte til de offentlige køkkener?

Små- og mellemstore virksomheder er sjældent vant til at byde ind på offentlige udbud. Derfor er det vigtigt, at I gør udbuddet så enkelt som muligt.

For at SMV’er kan byde ind, skal I
 • Have en grundig og tillidsskabende dialog forud for udbuddet
 • De skal tro på, at de får noget ud af at komme med et bud
 • De skal forstå, hvad udbuddet går ud på
 • De skal kunne opfylde kravene
 • Lave delaftaler, der passer til de virksomheder, I gerne vil have til at byde ind
 • Fx en frugtaftale og en grøntaftale eller en frugt- og grøntaftale
 • En aftale for frisk fisk og en aftale for frossen fisk og konserves
 • Stille så få og så simple krav som muligt.
 • Fødevarelovgivningen stiller allerede krav, som I ikke behøver at gentage
 • Forklare det I vil have i stedet for at henvise til fx FN-konventioner eller ILO.

Find danske fødevare-SMV’er på Smagen af Danmark.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”sociooekonomi/” text=”Socioøkonomi” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”]