Skab overblikcheck75x75

Først når I kender det lokale marked, kan I finde ud af hvor stor en del af jeres indkøb, der kan dækkes af lokale råvarer.

Få hjælp fra erhvervsafdelingen

Offentlige erhvervsrettede indsatser har ofte kontakter, der kan bidrage.

Erhvervsafdelinger, erhvervscentre, innovationshuse, væksthuse og grønne huse mm. har ofte kontakter til nogle af de lokale producenter og vil kunne hjælpe med et overblik. Læs hvordan de har gjort på Bornholm, i Skive og i Køge.

Tal med de lokale producenter

Brug kontakten fra erhvervsafdelingerne til at aktivere producenters faglige eller personlige netværk og inviter til indledende uformelle møder. På møderne kan I fortælle om de politiske tanker, og producenterne kan komme med deres input.

Ved møderne skal I lægge vægt på, at der er tale om et potentielt indkøb. Det kan være en god idé at lave et skema, hvor producenter og leverandører selv skriver ind, hvad de dyrker, og hvad de selv mener, de kan bidrage med.

Find oplysninger om virksomheder på www.findsmiley.dk

I kan også finde alle registrerede engrosfødevarevirksomheder og potentielle leverandører i et område på www.findsmiley.dk.

Find økologiske og lokale producenter

I kan finde lokale økologiske producenter på Økobasen hos Økologisk Landsforening.

I kan finde en oversigt over gårdbutikker på www.ditlandkoeb.dk

I kan finde danske små- og mellemstore fødevarevirksomheder på Smagen af Danmark.