Bliv konkretcheck75x75

Når kommunen/regionen har lavet visioner for fødevareindkøbet, skal processen blive mere konkret, hvad angår
  • Hvilke råvarer er til rådighed?
  • Hvem kan levere?
  • Hvem kan aftage?
  • Logistik og distribution
  • Bestilling og fakturering

Find yderligere producenter ved dialog

Hvis der ikke findes nok leverandører eller primærproducenter, der er leveringsdygtige, vil det være nødvendigt at opsøge potentielle leverandører og gå i dialog med dem.