Markedsgrundlag for lokale varercheck75x75

I processen med at skabe en vision for lokale fødevarer og fastlægge de politiske mål og ønskede effekter, er det vigtigt at finde ud af hvad og ikke mindst hvem, markedet består af.

Se også skemaet til hvordan man kan afgrænse og definere begrebet ”lokale varer”.

Skab først et overblik og bliv derefter konkret i forhold til, hvordan I kommer videre

  1. Skab overblik: Før man vælger mål og vision, skal man danne sig et generelt og skønsmæssigt overblik over potentialet for lokale råvarer.
  2. Bliv konkret: Når visionen og målene er fastlagt, skal man finde frem til hvilke leverandører og producenter, der kan og vil byde ind som leverandører til de offentlige køkkener og hvilke varer, de kan byde ind med.
[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”skab-overblik/” text=”Skab overblik” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”][divider line_type=”No Line” custom_height=”200″]