Markedsdialogcheck75x75

Når I har fået et overblik over de lokale producenter, kan I indlede en dialog.

Det første møde med markedet

Møder med potentielle leverandører og producenter kan give idéer og viden, I kan indarbejde i udbudsmaterialet, og de kan ligeledes give en idé om potentialet i fremtiden.

Når indkøbsafdeling, køkkener, leverandører og producenter lærer hinanden at kende, vil mulighederne for den direkte afsætning af lokale varer blive markant større.

Møderne kan handle om at finde ud af:

  • Hvilke muligheder de lokale producenter har for at levere?
  • Hvad leverandørerne har brug for fra producenterne, før de lokale varer kan komme på hylderne?
  • Om man kan lave en fælles logistik?
  • Om producenterne kender køkkenernes behov?
  • Hvad der skal være på plads, før producenterne kan levere (pakning, fødevaresikkerhed osv.)?

Bring lokale producenter og socialøkonomiske virksomheder sammen

Dialogmøderne kan også have karakter af udvekslingsmøder, hvor kendskabet til de andre lokale producenter og evt. socialøkonomiske virksomheder, der producerer landsbrugsvarer, bliver større.

Målet kan være, at producenterne kan starte et samarbejde om fx logistik, markedsføring osv., og dermed bliver i stand til at levere til de offentlige køkkener.

Find det særlige hos de lokale

Hvis I kender til produktions- og opdrætsmetoder hos de lokale producenter, vil I evt. kunne finde særlige egenskaber hos dem, som I kan skrive ind i kravspecifikationen. Læs mere om hvordan de har gjort i Sverige.

Kontakt til producenterne

Det kræver en del benarbejde at nå de lokale producenter. Ofte vil den personlige kontakt være afgørende for, om der overhovedet kommer nogle til mødet. Så I skal ringe rundt til dem, I gerne vil have med.

Send dem også gerne en mail, der kort beskriver, hvad formålet med mødet er og hvilke muligheder, der åbner sig for deltagerne.

Husk at fortælle, at der ikke er forpligtelser knyttet til at deltage, og at det kommer til at gå et stykke tid, før der kan afsættes varer til de offentlige køkkener.

Fakta

Hvor kan producenterne få hjælp, når de skal afgive tilbud?

Det kan være fristende at hjælpe små og mellemstore leverandører med udfylde det Fælles europæiske udbudsdokument ESPD. Men det vil krænke ligebehandlingsprincipperne, hvis I som offentlig indkøbsorganisation hjælper.

Kommunerne kan dog have selvejende væksthuse, der kan tilbyde gratis specialiseret hjælp uden at krænke ligebehandlingsprincipperne. Men det kan altså kun lade sig gøre, hvis væksthusene er en selvstændig organisation uden direkte sammenhæng med kommunen. Se Skive casen for et godt eksempel på en løsning.

Henvis i øvrigt til leverandørernes brancheforening, fx Landbrug & Fødevarer eller Økologisk Landsforening eller til en ekstern rådgiver, som kan påtage sig ansvaret.