Hvad er lokale varer?check75x75

Inden I går videre med en målsætning om flere lokale fødevarer, er det afgørende at blive enige om, hvad formålet er, og hvorfor I ønsker flere lokale varer. I bør derfor starte med at spørge hvorfor, I ønsker at købe lokale varer. Er det gode, meningsfulde lokale jobs I ønsker? Er lokale varer vigtige for borgernes opfattelse af måltiderne? Eller ønsker I en grønnere lokal profil for kommunen?

Der er ikke en fast definition for lokale varer. For at komme nærmere en lokal definition, kan I evt. tage stilling til:

Hvor?

  • Administrative grænser: Land, region, kommune, sogn?
  • Geografisk grænse: Egne, landsdele, øer?
  • Historiske afgrænsninger: Nedlagte kommuner og amter, Øresundsregionen mm.?
  • Partnerskaber: Samarbejder i området – andre kommuner, regionen, private aktører?

Hvad?

  • Lokalt dyrkede, opdrættede, indsamlede (sankede) råvarer og råvarer fra havet
  • Lokal forarbejdede varer
  • Lokalt markedsførte varer.

Se hvordan I kan definere ”lokale varer” i procesguiden.

Husk, at I ikke må skrive i udbuddet, at I ønsker varer fra et bestemt sted (lokale varer). Det kræver derfor et grundigt indkøbsarbejde.

Læs hvad I skal være opmærksomme på, hvad angår udbudslovgivningen.

Hvordan har andre kommuner arbejdet med lokale varer.

Læs mere om, hvordan andre kommuner har arbejdet med at få flere lokale råvarer i deres indkøb og køkkener i vores samling af cases.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”kvalitet-og-saeson/” text=”Kvalitet og sæson” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”]