check75x75Lav forarbejde

Forudsætningen for en god aftale er et godt forarbejde. Sørg for at skabe konsensus mellem de involverede aktører. Skab grobund for tillid og godt samarbejde og bliv klogere på formål, udfordringer og muligheder.

Hvad skal der ske?
Beslutning om fødevareindkøbsaftale i en kommune
 • Valg af vision, effekter, mål og delmål
 • Tidsrammer for udviklingsplanen
 • Lokale varer
 • Økologi
 • Del- eller totalaftale
Kortlæg:
 • Udbuddets aktører og involvering af disse
 • Historiske data for indkøb etc.
 • Markedspotentiale – SMV’er og socialøkonomi
Dialog med:
 • Markedet og undersøgelser af potentialet i det lokale landbrug
 • Køkkenerne og undersøgelser af borgerønsker og behov
Revidér visionen og udviklingsplanen
 • Tidsplan for udbudsprocessen

Find hjælp til det forberedende arbejde i Værktøjskassen.

Se også Procesguiden for hjælp til arbejdet med vision og effekter.