Fisk fra lokale kystfiskerecheck75x75

Lokale fisk er ikke et fast begreb, og det er derfor nødvendigt, at I forud for et udbud definerer, hvorfor I gerne vil have lokale fisk, og hvordan I afgrænser området. Læs mere om lokale varer.

Procesguiden indeholder redskaber, der kan hjælpe med beslutningerne om lokale varer.

Hvad er fordelene ved lokale fisk?

Lokale fisk fra kystfiskere der fisker med skånsomme redskaber har åbenlyse fordele:

  • Kystfiskerne vil kunne opfylde særligt skrappe krav til friskhed og kvalitet.
  • Lokale fødevarer bidrager til lokalt liv og arbejdspladser i kystsamfundene.
  • Lokalt fiskeri er skånsomt med masser af muligheder for sæsonvariation og god udnyttelse af havets ressourcer.

Sorter i geografisk sæson

I tilbudslisten for fisk og skaldyr og i sæsonlisten kan I finde geografisk relevante fisk i deres sæsoner. Brug det direkte i udbuddet eller som inspiration til menuplaner.

Fiskelandinger i Danmark

I kan få et overblik over, hvor der landes torsk og rødspætte i nærheden af jer ved at downloade Landinger fra kystfiskeri. Hvis der landes torsk og rødspætter vil der også blive landet andre fisk, specielt hvis køkkenerne begynder at efterspørge dem.

Krav til redskaber og skånsomme fangstformer

I kan stille krav til, at fiskene skal være fanget på langline eller krog, snurrevod, garn, tejne eller i bundgarnsnet.

Hvis man stiller krav til skånsomme fangstmetoder, vil man få fisk fra de fiskerier, der er mest skånsomme over for naturen i havene. Samtidig vil det fremme indkøbene af lokale fisk, da danske kystfiskere stort set kun fisker skånsomt, og I vil få fisk af langt højere kvalitet. Trawlfiskede fisk bliver mast og dør ofte, før de kommer på dæk.

Garn og snurrevodsfiskeri giver levende fangst og bifangster kan oftest sættes ud levende.

Facilitator for lokale fisk?

Lokalt kystfiskeri i Danmark foregår hovedsageligt med garn og snurrevod, der anses for at være miljøskånsomme redskaber. Miljøskånsomt fiskeri er kendetegnet ved minimal påvirkning af havbunden, minimal bifangst og dermed udsmid samt et lille brændstofforbrug. Det skånsomme kystfiskeri kan også sikre fisk landet kort tid efter fangst.

Generelt vil en aftale om indkøb af lokalt fangede fisk kunne sikre fangster fra et skånsomt kystfiskeri, hvis man sætter krav til fangstredskab i udbuddet.