Hvad er bæredygtigt fiskeri?check75x75

Bæredygtigt fiskeri kan bl.a. dreje sig om fangstformer, påvirkning af økosystemerne, brændstofforbrug, udnyttelse af de menneskelige ressourcer, forvaltning af fiskeriet, omfanget af bifangster, transport af fangst og videre forarbejdning.

På denne hjemmeside bruges betegnelsen ”bæredygtig” om MSC– mærkede fisk, når det drejer sig om forvaltet fiskeri i vilde bestande, og økologiske fisk og ASC– mærkede fisk, når der er tale om opdrættede fisk (aqua-kultur).

Hvordan sikrer I fisk fra bæredygtigt fiskeri i indkøbsaftalen?

I kan stille krav om fx økologi– eller MSC– og ASC– mærke, da de lige som Svanemærket og EU’s miljømærke er certifikater, der tildeles af en neutral tredjepart.

Alle kan søge om at blive MSC- og ASC-certificeret, hvis de overholder kravene.

Mærkerne er nemme at forstå og derfor nemme at stille krav om.

Der er en række eksempler på krav i Kloge Fødevareindkøbs udkast til Kravspecifikation for fisk og skaldyr.

Leverandøren kan tilbyde produkter, der ikke er MSC- og ASC-mærkede (gælder ikke for økologi), hvis de kan dokumentere, at deres produkt opfylder de samme krav. Se udbudsjura mht. regler om alternativ dokumentation.

Fangstformer

I kan stille yderligere krav om bestemte fangstformer, fx om brug af krog/langliner, snurrevod og garn, se kravspecifikation for fisk og skaldyr.

Fiskemetoden har stor indflydelse på kvaliteten af fisken og dermed også på prisen, og på bæredygtigheden af fiskeriet.

Undgå de mest forurenede områder

I kan stille krav, om at der ikke må leveres fisk og skaldyr fra særligt forurenede farvande som fx den østlige del af Østersøen. Se Kravspecifikation for fisk og skaldyr.