Bæredygtige og lokale fiskcheck75x75

At spise fisk er en del af de gode, sunde og hele måltider i offentlige køkkener. Indkøbsmængderne er forholdsmæssigt små i forhold til andre fødevaregrupper, og kvaliteten af fisken har stor betydning for spiseglæden.

En god aftale med fokus på friskhed og sæson kan give de spisende lyst til at få mere fisk på menuen.

Frisk fersk fisk har en betydelig bedre spisekvalitet end frossen fisk. Fersk fisk har sæson og fanges ofte lokalt, så gennem den ferske fisk vil der både kunne skabes lokale arbejdspladser og en stor variation over året.

Husk at gøre brug af andre fiskearter end torsk, laks og rødspætter. De danske farvande har meget mere at byde på.

Sæson er godt for prisen

Hvis I bruger fisk i sæson, vil der ofte være penge at spare. Nogle beregninger viser, at der kan være så meget som 10 % besparelse at hente ved at planlægge sine indkøb efter sæsonen – og hertil kommer bedre kvalitet og hensynet til miljøet.

Fisk i indkøbsaftaler

De offentlige indkøbsaftaler har ofte undladt at aftaledække indkøbet af fisk, eller har kun udbudt et meget lille udvalg af ferske og frosne produkter.

Grundene har været at ”volumen er meget lille”, eller ”det er svært at beskrive kvalitet”. I kravspecifikationen for fisk og skaldyr kan I finde eksempler på krav, der går på bæredygtighed, lokal fangst og økologi. I tilbudslisterne kan I finde lokale arter og deres geografiske sæson.

Hvad er en god fiskeindkøbsaftale?

En god fiskeindkøbsaftale vil foruden leveringssikkerhed blandt andet kunne give adgang til flere arter. Den vil inspirere køkkenerne og give en bedre udnyttelse af havets ressourcer, fordi den udnytter flere nicher af havets økosystem.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”baeredygtigt-fiskeri/” text=” Bæredygtigt fiskeri” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”]