Opstartsarrangementercheck75x75

Besøg leverandøren

Når aftalen træder i kraft og leveringerne skal begynde, kan det være en god idé at besøge leverandøren sammen med køkkenerne. Den personlige relation gør samarbejdet bedre, og det vil med al sandsynlighed bevirke, at alle bliver mere tilfredse med aftalen.

Leverandørbesøg

  • Giver indtryk af leverandørernes hverdag og de udfordringer, de har, fx hvordan de håndterer bestillinger og leveringer.
  • Giver mulighed for at stille spørgsmål til varer og fremstillingsmetoder, og køkkenerne kan komme med ønsker til sortiment og pakning.

Præsentation af aftalen

Hvis det ikke er muligt at besøge de nye leverandører, bør indkøbsafdelingen præsentere leverandørerne for køkkenerne. Præsentationen kan indeholde følgende dagsorden:

  • Gennemgang af aftale: visioner, formål, virkning, (økonomi, vareudbud), aftalestruktur (delaftaler/delydelser, grossister).
  • Introduktion af kontaktperson(er) hos leverandøren og køkkenerne.
  • Den nye aftale i forhold til den gamle.
  • Overgang fra en stor aftale til en delaftalestruktur.
  • Nye varer på aftalen.
  • Hvordan finder jeg bestemte varer, fx sæsonvarer, lokale produkter mm.?
  • Hvordan bruges webshoppen?