Leverandørens rollecheck75x75

Indkøbsafdelingen vil ofte stille krav om, at der i udbuddet er en fast kontaktperson hos leverandøren. Det vil ligeledes stort set altid være standard for leverandørerne at stille en bestemt person til rådighed for kontakten.

Kontaktpersonens rolle er forskellig alt efter hvilken aftale, indkøbsafdelingen vil indgå.

Sortimentsudbud

Ved udbud baseret på konkurrenceudsættelse af hele en leverandørs sortiment, vil der være brug for en kontaktperson med faglig indsigt. Kontaktpersonen kan rådgive om alternative varer, fx ved økologisk omlægning, og melde nye varer ind i sortimentet efter dialog med indkøbsafdeling og køkkener. Køkkenerne kan også have brug for sparring til at finde og udnytte lokale varer, tilbud osv.

Tilbudslisteudbud

I aftaler baseret på tilbudslister vil kontakten bortset fra varebestilling ofte handle om, hvordan leverandøren overholder mindstekrav. Vareudvalget og kvaliteten er i høj grad fastlagt på forhånd, og aftalen er ganske detaljeret beskrevet.

Delaftaler

Ved aftale med fagleverandører såsom slagtere, bagere, grønthandlere og fiskehandlere mm. vil det ofte være muligt at få en faguddannet kontaktperson, der kan sparre med køkkenerne. Kontaktpersonen kan også være den, der kontakter køkkenerne med tilbud, orientering om sæsoner samt hvilke varer leverandøren kan levere i den kommende periode (fx fisk) osv.