Evalueringcheck75x75

Fødevareindkøbsaftaler hviler på et tæt samarbejde mellem køkkenerne og leverandøren. Efter opstart kan det derfor være en god idé at lave en evaluering som udgangspunkt for controlling. Læs hvordan de håndterer dette på Bornholm.

Indsamling af data til evaluering

Giv gerne leverandøren så konkrete tilbagemeldinger som muligt. Det kan være tilbagemeldinger om restordre, pakkefejl eller udvalg osv. Det vil være en stor hjælp for leverandøren i forhold til at udføre arbejdet tilfredsstillende.

Tilbagemeldinger til køkkenerne

Husk, at give køkkenerne tilbagemelding om dialogen med leverandøren, specielt hvis der har været større opstartsproblemer.

Køkkenerne skal kende indsatsområder, tidsfrister osv., så de holder sig positivt indstillede over for leverandøren og får en opfattelse af, at både leverandøren og indkøbsafdelingen er aktive og tager udfordringerne alvorligt.

Husk det positive

Når det drejer sig om tilbagemelding til nye små leverandører såsom primærproducenter, kan det være godt at give positiv feedback videre, så alle bliver opmuntret til det fremtidige arbejde.