Hvad skal I være opmærksom på ved de forskellige aftaletyper?check75x75

Sortimentsaftale

Ved opstart af en sortimentsaftale kan køkkenerne være med til at udvikle leverandørens varesortiment gennem ønsker til fx varer fra lokale producenter. Derfor er en god dialog altafgørende.

Tilbudslisteudbud

Ved opstart af en tilbudslisteaftale er det vigtigste, at køkkenerne ved hvilke varer, der er lavet aftale om, og hvordan de finder dem hos leverandøren.

Delaftaler

Overgangen fra en stor aftale til en delaftalestruktur vil give flere muligheder for køkkenernes indkøb, og det er vigtigt, at indkøbsafdelingen formidler mulighederne.

Leverandører, der har lidt eller ingen erfaring med at levere til offentlige køkkener, skal have ekstra opmærksomhed, når indkøbsaftalen træder i kraft. Køkkenerne skal være klar over de muligheder og begrænsninger, små leverandører har, når det gælder logistik, tidsfrister osv.