Udfordringer med controllingcheck75x75

Økologiopgørelse i kg og %

De fleste større grossister kan levere denne information. Mindre leverandører vil derimod skulle beregne økologiprocenten manuelt. Krav om økologistatistik kan derfor afskrække nogle leverandører fra at byde. Sørg derfor for at have en god dialog med leverandørerne om, hvordan de vil kunne opfylde kravet, før I sender udbuddet ud. En længere tidsfrist på aflevering af de første data vil evt. kunne afhjælpe problematikken.

Andelen af lokale varer

Kravet kan ikke medtages som en del af udbuddet, da det ikke er lovligt at stille krav til lokale varer. Hvis det er en politisk målsætning at købe mere lokalt, vil det dog være nødvendigt at kunne dokumentere det.

Denne dokumentation må derfor påhvile køkkenerne og kan evt. måles samtidig med tilfredshed med udvalg, vejledning og priser.

Levering til tiden

Ikke alle leverandører har den nødvendige teknologi til at registrere leveringstidspunktet. Spørg i stedet køkkenerne, om leveringerne er sket inden for det aftalte tidsrum og hvis ikke, hvordan leverandøren så har håndteret det, fx om leverandøren har ringet besked om forsinkelsen.

Erstatningsvarer

Mindre leverandører kan have svært ved at registrere, om der er blevet sendt erstatningsvarer. Når I skal controlle, om leverandøren opfylder krav stillet til erstatningsvarer, vil det derfor være mest givende at få oplysningerne fra køkkenerne. Køkkenerne kan samtidig bedømme, om erstatningsvarerne har været et problem for produktionen, og om de er blevet tilbudt gode alternativer.

Funktionslignende krav

Hvis I har stillet krav om, at leverandøren skal tilbyde varer i sæson, skal I spørge køkkenerne, om kravet er blevet opfyldt. I kan også have stillet krav om, at leverandøren skal afholde fyraftensmøder om fx brug af nye varer. Her er det vigtigt at finde ud af, om møderne ikke er afholdt på grund af manglende tilmelding eller fordi de ikke er blevet udbudt.

Kvalitetskrav

Det kræver en god definition af, hvad der menes med kvalitet, før I kan controlle kvalitetskrav. Det kan være en god idé at fastsætte definitionen sammen med køkkenerne. Definitionen kan handle om smag, tekstur, duft og modenhed. Efterfølgende kan køkkenerne løbende vurdere, om kvaliteten er tilfredsstillende.
Læs hvordan I kan udføre sensoriske tests forud for en kvalitetsvurdering.