Spørgeguidecheck75x75

Når I gerne vil have skriftlige svar fra køkkenerne i forbindelse med controlling, kan det være praktisk at bruge et spørgeskema, så I kan opsamle data systematisk. I kan bruge elektroniske værktøjer som Google Analyse og Survey Monkey, eller I kan sende et spørgeskema ud på mail.

Hvis I bruger elektronisk egenkontrol i køkkenerne, kan I indarbejde spørgsmålene i egenkontrollen.

 

Udgangspunktet for controlling via spørgeskemaer er, at I skal

 • Controlle på hver leverandør for sig
 • Vælge faste værdier, fx markering af værdi fra 1 til 10
 • Gøre besvarelsen af talværdien obligatorisk
 • Lave kommentarfelt til kvalitative besvarelser.

Se kravspecifikationen for eksempler på krav.


Vil I controlle på krav/mindstekrav i aftalen, kan I stille følgende spørgsmål

 • Fungerer kommunikationen? (vælg fx: bliver telefonen taget, når I vil afgive ordre pr. telefon, får man svar på mail, kommer der en ordrebekræftelse?) JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Kom leverandøren (navn) til tiden (angive tidsrum)? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Var der mangler eller fejlleveringer (evt. beskriv ved eksempler)? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Blev problemet løst tilfredsstillende? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Er der nogen priser, der er højere end de plejer? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Er kvaliteten fra leverandøren (navn) som forventet eller højere? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Har du modtaget de varer, som aftalen er indgået efter? (Tilbudslisteudbud) JA/NEJ. Hvis NEJ har du så fået en passende erstatningsvarer af tilsvarende kvalitet?

Vil I controlle på funktionslignende krav, kan I stille følgende spørgsmål

 • Har du modtaget råd om billigere eller alternative varer fra leverandøren (navn)? JA/NEJ
 • Har du modtaget råd om sæsonvarer fra leverandøren (navn)? JA/NEJ
 • Har du talt med leverandøren (navn) om dine fremtidige madplaner? JA/NEJ
 • Er det muligt at se oprindelsen og producenten på relevante varer? JA/NEJ
 • Er det muligt at finde lokale, økologiske varer? JA/NEJ.

Vil I controlle på sæson- og variationskrav, kan I stille følgende spørgsmål

 • Har du adgang til de forskellige sorter af frugt og grønt, som indkøbsaftalen indeholder (beskriv evt. dette)? JA/NEJ og felt til beskrivelse
 • Er du blevet vejledt i sæsonvarer? JA/NEJ.

Vil I controlle på tilfredshed, kan I stille følgende spørgsmål

 • Er du generelt tilfreds med leverandøren? Skala fra 1-10 og felt til beskrivelse.