Prisregulering for sortimentsaftalercheck75x75

Ved et udbud, der er lavet på baggrund af en ”indkøbskurv” i leverandørens webshop, sker prisreguleringen på baggrund af leverandørens prislister. Derfor skal I som indkøbere vurdere, om prisreguleringen er rimelig.

Vurder om prisstigerne er rimelige ved at lave en ny indkøbskurv

I kan tjekke om priserne har ændret sig ved at lave en indkøbskurv magen til den, I lavede under udbuddet og holde priserne op mod Danmarks Statistiks nettoprisindex for fødevarer. Stil evt. krav om, at priserne ikke må stige ud over de generelle prisstigninger.

Brug dit netværk

Tal med en kollega fra en anden indkøbsafdeling og forhør jer om priserne. På den måde får I en fornemmelse af, om prisstigningerne ligger inden for en rimelig grænse. Hvis prisudviklingen ikke ligner kollegaens, kan I evt. lave en forhandling med jeres leverandør.

Spørg køkkenerne

Spørg køkkenerne om de overholder deres budgetter og om deres fornemmelse for evt. urimelige prisstigninger.

Prisregulering for tilbudslisteaftaler

Hvis priserne er faste, og køkkenerne ikke kan handle uden for aftalen, kan I forholde jer til Danmarks Statistiks nettoprisindex for fødevarer. Det vil også være muligt at kræve faste priser i hele perioden, hvilket dog vil være mere end svært for leverandøren at regne på. Derfor vil priserne med al sandsynlighed blive højere.

Delvis prisregulering for tilbudslisteaftaler

Hvis køkkenerne kan handle uden for aftalen, kan I stille krav om, at der kun sker en delvis regulering af priserne. Dvs. at varerne på tilbudslisten kun reguleres med fx 80% af ændringen (delta) i et givent indeks (fx nettoprisindekset for fødevarer).

Der bør kun tilbydes en delvis kompensation, da erfaringen viser, at køkkenerne køber mere uden for aftalen, jo længere aftalen løber. Dermed bliver aftalen bedre for leverandøren på sigt. Leverandøren kan altså godt tåle, at reguleringen kun giver en procentuel del af de markedsmæssige prisstigninger.

Begge aftaletyper bør give mulighed for at afvige fra prisreguleringen under ekstraordinære omstændigheder (oliekriser, tørke i Sydamerika osv.)