Controlling af indkøbsaftale for fisk og skaldyrcheck75x75

Alt efter aftaleform og valg af fokus i indkøbsaftalen for fisk og skaldyr, vil det være forskelligt hvilke controllingmetoder, I bør vælge.

Controlling af leveringer af fisk fra lokalt fiskeri bør ske ved

  • Kontrol gennem dialog og evaluering frem for formelle krav. Det vil formodentlig give de bedste resultater at have direkte og personlig kontakt med leverandøren, når der skal controlles
  • Kvalitets- og holdbarhedskontrol samt fiskeart, både som kvalitetstjek og for at opfylde fødevarekontrollens regler
  • Kontrol af prisudvikling, se prisregulering, eller af landingspriser

Se eksempler på krav mht. indkøb af fisk og skaldyr i kravspecifikationen for fisk og skaldyr.

 Controlling af miljømærker og sporbarhed er mere formel og enkel