Baggrundsviden om Bornholms Regionskommune

Bornholms Regionskommune (BRK) bespiser ca. 2.600 personer i daginstitutioner, på skoler, i personalekantiner, i sociale institutioner, på plejecentre og gennem et centralkøkken, der blandt andet laver mad til de hjemmeboende ældre.

Der bor ca. 40.000 borgere i Bornholms Regionskommune.

Bornholms Regionskommune køber ind for 16 mill. kroner årligt på fødevareområdet.

Mål, strategier og politikker

Bornholms Regionskommune har en mad- og måltidspolitik på daginstitutionsområdet og på ældreområdet, og i 2012 vedtog kommunalbestyrelsen en målsætning om 60% økologi i de regionskommunale køkkeners indkøb.

Bornholms Regionskommune udarbejdede i 2007 en vision kaldet Bright Green Island. Læs mere her: http://brightgreenisland.dk/

Indkøbsaftalen

I april 2016 er der indgået en indkøbsaftale med BC Catering efter sortimentsudbud. Der har de seneste år ikke været en egentlig aftale på fødevareområdet.

Virkemidler

I arbejdet med flere økologiske og lokale fødevarer i det kommunale forbrug har Bornholm gjort brug af følgende virkemidler, der har hjulpet dem godt på vej. De har:

  • En fælles vision og politiske målsætninger
  • Opkvalificeret køkkenmedarbejdere til økologisk produktion
  • Haft kontinuerlige dialogmøder mellem indkøbsafdeling, køkkener, landbrug, producenter, grossister og kommunale tovholdere
  • Arbejdet målrettet med at finde projektfinansiering fra flere forskellige fonde og puljer
  • Accepteret, at det er en langsigtet udviklingsstrategi og at forandring tager tid.