Udbudsjura: Sæson og sortercheck75x75

Sortimentsudbud

I må gerne stille krav om, at leverandøren skal tilbyde køkkenerne et vist minimum af fx kartoffel-, gulerod-, æble-, og blommesorter i løbet af året.

I må også gerne stille krav om, at leverandøren skal melde nye varer ind i sit sortiment efter krav fra køkkenerne eller indkøbsafdelingen.

I bør på forhånd sætte tal på hvor mange varer, I ønsker at melde ind og i hvilke kategorier, da det er dyrere for leverandøren at lagerføre fx grønsager end tørvarer.

Se eksempler på hvordan I kan formulere sortimentsudbuddet i kravspecifikationen.

Tilbudslisteudbud

I kan bede om to priser på en vare ud fra geografisk sæson, fx en pris i perioden august-september og en pris i de øvrige måneder. Dermed har I ikke stillet som krav, at varen skal komme fra et bestemt område.

Når I stiller krav om flere priser på en vare, vil det være ud fra en formodning om, at varen er billigere og bedre på bestemte tidspunkter af året.

Se eksempel på sæsonvarer i tilbudslisten.