Udbudsjura – Prisevalueringcheck75x75

Vurdering af pris ved sortimentsudbud

Når I laver et sortimentsudbud, skal I kunne finde sammenlignelige varer i leverandørernes webshops. På den måde kan I sammenligne priserne fratrukket en tilbudt rabat.

Indkøbskurvens endelige vareantal, dvs. de varer, der skal indgå i prisevalueringen, skal som minimum være på 150 sammenlignelige varer. Klagenævn for Udbuds kendelse fra 2015 vurderer, at en konkurrenceudsættelse på 100 varer er for lidt.

Sortimentsudbud på bl.a. Bornholm, i Køge og i Allerød-Furesø-Ballerup viser, at størrelsen på den indkøbskurv, I tager udgangspunkt i, skal være ca. 300 varer med tilhørende mængder. Dermed kan der bortfalde varer, uden at det bliver et problem at finde 150 sammenlignelige varer.

Pas på med smalle kategorier

Hvis I beder om en rabatsats på en kategori, der er lille eller smal, risikerer I, at det ikke er muligt at finde sammenlignelige varer. Dermed bliver I enten tvunget til at lade kategorien udgå af prisevalueringen eller lave en prisevaluering på ikke-sammenlignelige varer. Prisevalueringen kan derfor blive uigennemsigtig og dømt ikke egnet til at identificere det økonomisk mest fordelagtige bud. Se Klagenævnet for Udbuds kendelse påstand 3 og 4. 

Vurdering af pris ved tilbudslisteudbud

I kan sammenligne priserne på tilbudslisteudbuddet ved at se, hvem der har givet det laveste bud på de varer, udbuddet efterspørger.

Hvordan skal jeg prisevaluere mit fødevareudbud?

Husk at beskrive hvilken evalueringsform udbuddet bliver baseret på i udbudsbetingelserne.

Tag udgangspunkt i Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Vejledning til evalueringsmetoder.