Sortimentsudbudcheck75x75

Hvis I laver et udbud, der retter sig mod køkkener med Det Økologiske Spisemærke i guld, skal I sørge for, at indkøbskurven omfatter tilstrækkeligt med både økologiske og konventionelle varer, til at I kan lave en korrekt prisevaluering.

Tilbudslisteudbud

Der er ingen problemer i at bede om økologiske varer, men det giver mere arbejde at have både et konventionelt og et økologisk sortiment i udbuddet.

Vil I lave en aftale, der retter sig udelukkende mod køkkener, der har Det Økologiske Spisemærke i guld, vil det være op til en konkret vurdering, om der er behov for at lade udbuddet omfatte den resterende meget lille volumen af konventionelle varer.

Hvis I kan påvise, at omkostningerne til at udarbejde et udbud med max 10 % konventionelle varer overstiger den forventede besparelse, kan I undlade at lave udbuddet på konventionelle varer.

Se tilbudsliste for udbud af økologiske varer.