Udbudsjura: Markedsdialogcheck75x75

Sørg for at overholde ligebehandlingsloven

Hvis markedskortlægningen betyder, at indkøbsafdelingen fører en indledende tæt dialog med en lille kreds af producenter og leverandører, skal I sørge for, at processen overholder udbudslovens §39 om ligebehandling af tilbudsgivere. I skal derfor være opmærksomme på at tilpasse fx tidsfrister.

I ligebehandler ved at orientere så bredt som muligt og sikre, at I når ud til de tilbudsgivere, der har vist interesse. Dermed også til dem, som I ikke nødvendigvis har haft en dialog med.

Sørg for at alle har samme informationsniveau

Et godt råd er, at skrive referater fra markedsdialogmøderne, så nye tilbudsgivere kan blive grundigt orienteret og have mulighed for at stille uddybende spørgsmål til de emner, der er beskrevet i referaterne. Referaterne kan offentliggøres sammen med udbudsmaterialet.

Tilpas udbudsbetingelser og kravspecifikation efter dialog

Man må gerne tilpasse udbudsbetingelser og kravspecifikation ud fra input, der er kommet i dialogen. Vær dog opmærksom på ikke kun at bruge input fra en enkelt leverandør, som dermed kan blive tilgodeset.