Udbudsjura: Mærkercheck75x75

I kan bruge forskellige mærker til at stille krav, fx Fairtrade, Det røde Ø-mærke, EU’s økologimærke, MSC og ASC, og Anbefalet af Dyrenes Beskyttelse. Disse mærker er styret af en tredjepart. De er officielle eller offentlige (dvs. tilgængelige for alle), og alle kan få mærket, hvis de opfylder kravene.

Regler om mærker i kravspecifikationer og tilbudslister

Leverandørerne er berettiget til at tilbyde produkter med andre mærker, hvis de opfylder samme krav. Leverandører er også berettiget til at vise anden dokumentation for, at produkterne opfylder de samme krav. Bestemmelserne findes i udbudsloven §46.

Hvad hvis leverandøren påstår at opfylde kravene, men ikke har mærket på varen?

Indkøbsafdelingen kan afslå at vurdere anden dokumentation, hvis gennemgangen og verificeringen af dokumentationen kræver mere end dobbelt så meget tid, som det ville tage at kontrollere mærkerne.

I praksis vil det dermed være umuligt for en leverandør at tilbyde ikke-mærkede produkter.

Hvorvidt varen er mærket med fx økologi, MSC og ASC fremgår ofte af emballagen. I kan tjekke, om der er tale om fx et godkendt fiskeri eller fiskeopdræt på www.msc.org eller www.asc-aqua.org, og I kan kræve at mærkningen fremgår af fakturaen.

Økologi

Når det gælder økologi, skal tilbudsgiveren dokumentere, at virksomheden er underlagt økologikontrol, så varerne der bliver leveret, dermed opfylder EU’s økologiforordning. Varer som er færdigpakket i EU skal være mærket med EU’s økologimærke, det grønne blad, og økologiske varer, der har været underlagt dansk statskontrol, kan sætte det røde Ø-mærke på. Økologiske varer kan dog også være produceret udenfor EU, så derfor kan man ikke bare kræve, at varerne er forsynet med ét af disse mærker – men hvis de ikke bærer ét af disse mærker må man bede leverandøren fremlægge bevis for, at de har været underlagt økologikontrol.