Udbudsjura: Mængdercheck75x75

Sortimentsudbud

Sammensætning af indkøbskurv

De varer, I vælger, skal repræsentere det forventede fremtidige køb. Det betyder, at der til de udvalgte varer i de forskellige kategorier skal knyttes forventede mængder.

Klagenævnet for Udbud har afsagt en kendelse vedrørende et sortimentsudbud i Rudersdal Kommune, som er værd at læse forud for arbejdet. Kendelsen indeholder opmærksomhedspunkter, hvad angår sammensætning af en repræsentativ indkøbskurv.

Bornholm, Ballerup-Furesø-Allerød og Køge har gennemført sortimentsudbud uden problemer.

Tilbudslisteudbud

Når I laver tilbudslisten, skal I knytte mængder til hver enkelt varelinje.

Indkøbsmængder når køkkenerne lægger om

Hvis der er planlagt større omlægninger af køkkenernes produktion, vil det medføre ændringer i indkøbsmønsteret. Denne ændring skal I som indkøbere forsøge at estimere for at få de forventede indkøbsmængder. I kan beregne et estimeret forbrug ved hjælp af beregningsværktøjet i Værktøjskassen.

Det er vigtigt at være opmærksom på, at I ikke kan give andet end et skøn, og at et skøn er acceptabelt og uden forpligtelse for kommunen.