Udbudsjura: Lokale varercheck75x75

Lokale varer i udbud er brud på ligebehandlingsprincippet

Det er ikke lovligt at skrive hverken lokale varer eller lokale fisk ind som krav i udbuddet, da det strider med de generelle principper om ligebehandling i udbudsloven (Afsnit 1, kapitel 1, §2).

Man bryder med ligebehandlingen, når man afgrænser det område, man ønsker sine varer fra.

Kravene skal være knyttet til varens egenskaber

De krav, I stiller, skal være knyttet til varens egenskaber. Det betyder, at I ikke må stille krav til råvarernes oprindelse, men udelukkende til egenskaber, der er direkte knyttet til råvaren. Det gælder kvalitetskrav som fx udseende, smag, størrelse, art eller produktionsmetode (fx økologi). Kvalitetskravene kan have den effekt, at små lokale og fleksible leverandører og producenter vil kunne byde ind på en (del)aftale.

Læs mere om smalle delaftaler.

Oprindelse

I må ikke stille krav om, at det skal fremgå hvor varen kommer fra, da oprindelsesområdet ikke fortæller noget om varens egenskaber. Det kan derfor ses som forsøg på forskelsbehandling.

Køkkenerne kan selv vælge

Hvis der i indkøbsaftalen er adgang til at købe lokale varer, står det køkkenerne frit for at vælge disse.

Læs mere om hvilket design der fremmer indkøb af lokale varer.