Udbudsjura: Delydelsesreglencheck75x75

Hvad er delydelsesreglen?

Delydelsesreglen giver jer mulighed for at købe varer for 20 % af den samlede forventede indkøbsmængde uden for aftalen. Dog maksimalt, se tærskelværdier.

Hvornår må I bruge delydelsesreglen?

I kan bruge delydelsesreglen, hvis I vil købe varer, I ikke ønsker skal indgå i varesortimentet hos totalleverandøren. Det kunne fx være frisk fisk, vildt, udvalgte grøntsager osv.

I kan også bruge delydelsesreglen til at afprøve mindre leverandører eller producenter af bestemte varer.

Når I bruger delydelsesreglen, skal I ikke lave et udbud. I bør dog indhente flere tilbud for på den måde at sørge for at konkurrenceudsætte indkøbet.

Delydelsesreglen og lokale varer

Hvis I gerne vil købe lokale varer med delydelsesreglen så tænk på, hvordan I kan konkurrenceudsætte, og hvordan I kan forhandle en god pris.

Profylaksebekendtgørelse

Husk at beskrive hvilke varer eller varegrupper, der holdes ude af aftalen, hvis I bruger delydelsesreglen.

For at være på den sikre side, vil det være en god idé at offentliggøre en profylaksebekendtgørelse i overensstemmelse med proceduren i Lov om håndhævelse af udbudsregler §4.