Udbudsjura: Controllingcheck75x75

Udbudslovgivningen pålægger jer ikke at controlle jeres aftaler, men det er god forvaltningsskik at passe på borgernes penge og sørge for, at borgerne får hvad de betaler for.

At controlle en aftale vil endvidere bevise, at I ikke har givet kontrakten til jeres fætter, som så kan tjene penge uden at opfylde kravene i aftalen.

Læs mere om hvordan I kan lave controlling af aftalen.