jurategn75x75Udbudsjura

På undersiderne til venstre finder I udvalgte juridiske udfordringer, når I vil købe økologiske og lokale fødevarer.

Udbudslovgivningen gælder

I skal altid have en udbudsjurist til at se udbudsmaterialet igennem.

Oplysninger og egnethed

Leverandøren skal have et European Single Procurement Document for at kunne levere fødevarer til det offentlige. ESPD-erklæringen erstatter tro- og loveerklæringer mv., som har været anvendt tidligere.

Læs mere om ESPD.

Leverandørernes udfordringer med ESPD

Det påhviler alene tilbudsgiverne at udfylde ESPD’en.

Det kan være fristende at hjælpe små og mellemstore leverandører med udfylde deres ESPD. Men det vil krænke ligebehandlingsprincipperne, hvis I som offentlig instans hjælper.

Kommunerne kan dog have selvejende væksthuse, der kan tilbyde gratis specialiseret hjælp uden at krænke ligebehandlingsprincipperne. Men det kan altså kun lade sig gøre, hvis væksthusene er en selvstændig organisation uden direkte sammenhæng med kommunen.

Henvis i øvrigt til leverandørernes brancheforening, fx Landbrug & Fødevarer eller Økologisk Landsforening, eller til en ekstern rådgiver, som kan påtage sig ansvaret.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”lokale-varer/” text=”Læs mere om lokale varer” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”]