Fordele og ulemper ved et tilbudslisteudbud?

Et tilbudslisteudbud er et udbud, der konkurrenceudsætter et udsnit af en leverandørs sortiment. Det er udelukkende de varer, der er på tilbudslisten, der indgår i aftalen, og som køkkenerne dermed får rabat på.

Fordele

I et tilbudslisteudbud
  • bliver vareudvalget smallere, og mængden på den enkelte vare bliver større. Leverandøren kan derfor forhandle sig til en lavere pris på varen
  • er der mulighed for, at indkøbsafdelingen i en vis grad kan styre køkkenernes indkøb
  • er priserne faste i aftaleperioden. De kan dog reguleres af et eksternt indeks fx i statistikbanken.

Ulemper

Tilbudslisteudbud
  • giver kun rabat på beskrevne varer (og dermed ikke nødvendigvis nye lokale varer)
  • giver ikke automatisk adgang til leverandørtilbud eller producentkampagner
  • øger risikoen for, at de udarbejdede kravspecifikationer og tilbudslister indeholder varer og krav, som ingen leverandører kan leve op til
  • skal ofte revideres ad flere omgange i løbet af udbudsprocessen, fx fordi leverandøren sjældent har alle varer eller pakkestørrelser
  • kan være svært at sammensætte, hvis I forventer, at indkøbsmønsteret kommer til at ændre sig fx pga. omlægning til økologi.