Behovskortlægning ved et tilbudslisteudbudcheck75x75

Når I udarbejder et tilbudslisteudbud, skal I udarbejde en tilbudsliste med et udvalg af leverandørens sortiment. Det er de varer, køkkenerne kommer til at få rabatter på.

Derfor bliver I som indkøbere nødt til at komme med et skøn over indkøbsmængden på hver varelinje.

Brug et beregningsværktøj til at forudsige det fremtidige indkøbsmønster

For at udarbejde tilbudslisten skal I finde ud af hvilke varer og hvor stor en mængde, køkkenerne har brug for. I kan bruge et værktøj til beregning af indkøbsbehovene. Find beregningsværktøjet i Værktøjskassen.

Hvad kan I bruge beregningsværktøjet til?

Med beregningsværktøjet kan I beregne indkøbsmængden fordelt på kategorier. I værktøjet bliver mængder og varegrupper tilpasset de officielle ernæringsanbefalinger for dansk institutionskost. I vil derfor kunne danne det formelt korrekte udgangspunkt for udbuddet.

Tilpasning af skabeloner til tilbudslister

Er målet om flere økologiske og lokale fødevarer i de offentlige køkkener nyt, vil det tage tid, inden køkkenerne er klar til at købe ind efter målet. Det ønskede indkøbsmønster kan derfor se markant anderledes ud end det nuværende. For at få udbuddet til at afspejle det forventede indkøb, er det nødvendigt at finde en balance mellem det ønskede og det nuværende.

Indkøbsafdelingen har i denne situation brug for at have en tæt dialog med køkkenerne om at sammensætte en realistisk tilbudsliste.

Brug tilbudslister til økologiske køkkener

Når I skal udarbejde tilbudslisten, kan I med fordel tage udgangspunkt i en af de tilbudslister Kloge Fødevareindkøb har udarbejdet.