Tilbudslisteudbud (klassisk model)

I tilbudslisteudbuddet konkurrenceudsætter man det udsnit af leverandørens sortiment, køkkenerne får adgang til i aftalen. Med en fødevareindkøbsaftale efter et tilbudslisteudbud har kommunen faste priser på et fast udvalg af leverandørens varer. Faste priser er typisk reguleret ved et prisindeks.

Læs mere om fordele og ulemper ved et tilbudslisteudbud.

Kender I køkkenernes behov for indkøb?

For at kunne beskrive kommunens ønsker bedst muligt, skal I kende indkøbsbehovet fordelt på varer og i realistiske mængder. Læs mere om behovskortlægning i forhold til et tilbudslisteudbud.

Tilbudslisteudbuddets centrale dokumenter

Kloge Fødevareindkøb har udarbejdet nogle skabeloner, I kan tage udgangspunkt i, når I skal lave et udbud.
Se udbudsdokumenterne.

[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”fordele-ulemper-ved-tilbudslisteudbud/” text=”Læs mere om fordele og ulemper ” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”40px”]

Faktaboks

En tilbudsliste er en liste med de varer, I ønsker at få pris på fra leverandøren. Varerne på listen bliver de eneste, I får rabat på.

Faktaboks

Tilbudslisten kaldes ofte en sortimentsliste, da varerne på listen er det sortiment, køkkenerne har til rådighed. Betegnelsen tilbudsliste er valgt her, da tilbudslisten udgør en væsentlig del af leverandørens tilbudsafgivelse. Betegnelsen sortiment referer til hele leverandørens katalog af varer.