Indkøbskurv i sortimentsudbud

I skal som indkøbere definere de kategorier, I vil have leverandørerne til at give rabatsatser på.

Leverandøren har endvidere brug for at kende mængderne på de forskellige kategorier, køkkenerne forventer at aftage.

Sammensæt en indkøbskurv

Ud af ca. 300 varer vil I sjældent kunne finde mere end 150 fuldstændigt sammenlignelige varer, hvis I konkurrenceudsætter fx tre forskellige leverandører.

Sammensæt derfor gerne i samarbejde med køkkenerne en ”indkøbskurv” på ca. 300 af de mest repræsentative varer. Find derefter de ca. 150 sammenlignelige varer i leverandørens sortiment.

De forventede indkøbsmængder skal I knytte til de enkelte varer i indkøbskurven, så der kommer et retvisende billede af hvilken leverandør, der kan tilbyde den laveste pris.

Med forbrugsberegneren kan I beregne, hvilke varer og hvor store mængder der er behov for i det økologiske køkken.