Behovskortlægning ved et sortimentsudbudcheck75x75

Når I udarbejder et sortimentsudbud, skal I sammensætte en indkøbskurv med et udvalg af de varer og i den mængde, I mener, køkkenerne har behov for. I bliver som indkøbere derfor nødt til at komme med et skøn over indkøbsmængden.

Brug et beregningsværktøj til at forudsige det fremtidige indkøbsmønster

Når I skal finde ud af hvilke varer og hvor stor en mængde, køkkenerne skal bruge, kan I bruge et værktøj til beregning af indkøbsbehovene. Find beregningsværktøjet i Værktøjskassen.

Med beregningsværktøjet kan I beregne indkøbsmængden fordelt på kategorier. I værktøjet bliver mængde og varegrupper tilpasset de officielle ernæringsanbefalinger for dansk institutionskost. I vil derfor kunne danne det formelt korrekte udgangspunkt for det fremtidige varekøb.

Tilpasning af indkøbskurven efter estimat for indkøbsmønster

Er målet om flere økologiske og lokale fødevarer i de offentlige køkkener nyt, vil det tage tid inden køkkenerne er klar til at købe ind efter målet. Det ønskede indkøbsmønster kan derfor se markant anderledes ud end det nuværende. For at få udbuddet til at afspejle det forventede indkøb, er det nødvendigt at finde en balance mellem det ønskede og det nuværende.

Indkøbsafdelingen har i denne situation brug for at have en tæt dialog med køkkenerne om at sammensætte en realistisk indkøbskurv.