Sortimentsudbud (katalogmodel)

I sortimentsudbuddet konkurrenceudsætter indkøbsafdelingen udvalgte varekategorier fra en række leverandører. Det drejer sig om ca. 150 repræsentative varer i de forskellige kategorier og ender med en indkøbsaftale med rabatsatser på alle varer i de udvalgte kategorier.

I kan læse mere om fordele og ulemper ved et sortimentsudbud her
.

For at kunne beskrive kommunens ønsker bedst muligt, skal I kende indkøbsbehovet fordelt på varer og i realistiske mængder. I kan læse mere om, hvordan I kan lave en behovskortlægning i forhold til et sortimentsudbud her.

Sortimentsudbuddets centrale dokumenter

Kloge Fødevareindkøb har udarbejdet nogle skabeloner, I kan tage udgangspunkt i, når I skal lave et udbud.

Se udbudsdokumenterne.

Læs mere om fordele og ulemper