samlet_tidsplan75x75Tidsplan for sortimentsudbud og tilbudslisteudbud

Tidsplanen er udarbejdet for en aftale, der dækker en stor del af køkkenernes indkøbsbehov. Fx kolonial, frost, mælk og måske kød.

I tidsplanen kan I som indkøbere få en idé om, hvor lang tid I skal bruge på de forskellige faser i udbuddet. Der er også angivet hvilke aktører, det kan være en god idé at inddrage hvornår.

I kan altså læne jer op ad tidsplanen, når I skal planlægge, hvornår I skal gå i gang med arbejdet, og hvem I skal tale med.
Se tidsplan

Tidsplanen forudsætter, at I

 • Kender kommunens målsætninger for fødevareområdet
 • Ved, hvad kommunen definerer som lokale varer
 • Har lavet indledende analyser af områdets potentiale inden for fødevareproduktion
 • Har sikret, at køkkenerne er klar til at bruge de økologiske og lokale varer.

Når I planlægger udbuddet, skal I vurdere om nogle af de ovenstående forudsætninger kræver, at indkøbsafdelingen m.fl. afsætter mere tid til arbejdet med aftalen.

Tabellen er delt op i kolonner

 • Overordnede faser – Dialog, Udbudsmateriale og Udbudsproces
 • Fasetrin – de enkelte trin i hver fase
 • Aktører – hvem skal I involvere ud over indkøbsafdelingen?
 • Tidsforbrug for indkøber ved begge udbudsformer
 • Proceslængde

Sidst i tabellen er angivet

 • Samlet tidsforbrug for indkøber
 • Tidspunkt for opstart af udbudsproces.