Funktionskrav i fødevareindkøbsaftalercheck75x75

Et funktionskrav bruges til at bringe leverandørens kunnen i spil.
[nectar_btn size=”medium” open_new_tab=”true” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”http://xn--klogefdevareindkb-50bk.dk/wp-content/uploads/2016/11/4.3.3a-funktionskrav.docx” text=”Download funktionskrav” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”20px”][nectar_btn size=”medium” open_new_tab=”true” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”http://xn--klogefdevareindkb-50bk.dk/wp-content/uploads/2016/11/4.3.3c-eksempler_funktionskrav.docx” text=”Download eksempler på funktionskrav” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”20px”]

 Potentiale og udfordringer ved funktionskrav

Potentialet ved at anvende funktionskrav er, at man får adgang til leverandørens viden og deres forslag til innovative løsninger.

Udfordringen er, at mange leverandører i Food Service branchen ikke er vant til at besvare funktionskrav.

Dette kan ses i modsætning til kantine- og cateringmarkedet, hvor der i udstrakt grad gøres brug af funktionskrav i forbindelse med udbud. Her bedes tilbudsgiver ofte beskrive kvalitetssikring, gastronomi, bemanding, råvarevalg, sundhed, medarbejdertrivsel osv.

Funktion gennem mindstekrav

I Food Service branchen vil det være mere gavnligt at bruge leverandørdialog til at opsamle viden og nye løsninger.

Kvalitetsudvikling, samarbejde og videndeling kan efterfølgende stilles som kvantificerbart krav på en velkendt måde for branchen.

Kravene kunne være opstartsmøder, løbende dialogmøder, rådgivning om sæson, ændringer frem mod allerede beskrevne nye løsninger osv., som tilbudsgiver kan indregne i sit tilbud.

Projekt Godt Købmandskab

I Projektet Godt Købmandskab forsøgte man sig med funktionskrav i Ringkøbing-Skjern og Roskilde Kommuner. Projektet var med støtte fra Markedsmodningsfondet og projektledet af Madkulturen.

Her blev fokuseret på at stille krav om rådgivning og sparring inden for udnyttelse af sæsoner og overførsel af viden fra leverandørerne i form af sparring om fx anvendelse af andre kødstykker i produktionen.

Erfaringerne fra Godt Købmandskab viste, at tilbudsgiverne kun i ringe grad formåede at beskrive opfyldelsen af de stillede krav. Læs mere om Godt Købmandskab her.