Fordele og ulemper ved delaftalercheck75x75

Fordele
  • Fagleverandørerne er generelt specialister med høj faglighed
  • Fagleverandørerne har et godt overblik over deres fagområde, så de kan rådgive køkkenerne bedre
  • Fagleverandørerne kan tilpasse deres produkter til køkkenernes ønsker.

Andre fordele er, at I som indkøbsafdeling kan udbyde delaftalerne forskudt, så arbejdsbyrden spredes jævnt. Dermed bliver indkøbsafdelingen mere fortrolig med at udbyde fødevareaftaler.

Ulemper
  • Fagleverandørerne har eller kan have højere logistik- og håndteringsomkostninger
  • Fagleverandørerne har eller kan have svært ved at levere data (fx økologiprocenter) på samme niveau som en større leverandør.

Totalaftaler

Fordelene ved en totalleverandøraftale er
  • Bedre priser grundet de større ”drop”, hvilket sænker de gennemsnitlige variable omkostninger på den enkelte vare
  • Lettere varemodtagelse i køkkenerne, da der kun er én levering om dagen
  • Mere enkel controlling af aftalen.
Ulemperne ved en totalleverandøraftale er
  • Varer med lille omsætning vil blive taget ud af sortimentet
  • Det kan være svært at finde lokale varer i leverandørens webshop.