Udbud og aftale

En fødevareindkøbsaftale er et vigtigt bindeled mellem leverandører, producenter og køkkener

Kloge Fødevareindkøb har koncentreret sig om to forskellige modeller for design af fødevareindkøbsaftaler

[nectar_btn size=”medium” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” text=”Sortimentsudbud” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”50px” url=”http://klogefødevareindkøb.dk/udbud-og-aftale/sortimentudbud/” margin_right=”20px”][nectar_btn size=”medium” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” text=”Tilbudslisteudbud” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” url=”Tilbudslisteudbud”]
Begge modeller skal tilpasses de lokale forhold og strategiske mål for fødevareområdet.

 

Se mere om sortimentsudbud på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmesideSe mere på Udbudsportalen Og den ansvarlige indkøber www.csr-indkob.dk

Ved begge udbudsmodeller kan I gøre brug af delydelsesreglen og lave delaftaler på specifikke varegrupper. Det kan være en fordel, når I vil skaffe adgang til lokale varer.

Klik på knappen herunder for at se de mange værktøjer, vi har på siden.
[nectar_btn size=”small” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”vaerktoejskasse/” text=”Gå til Værktøjskassen” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”10px”]

En fødevareindkøbsaftale kan gøre mere for jeres kommune

Effekterne af arbejdet med en fødevareindkøbsaftale kan påvirke og understøtte en lang række andre delmål for kommunen, fx mht. miljø, erhverv, beskæftigelse og socialøkonomi eller turisme.

Sammenhæng og mening i landkommuner

Et målrettet design af en fødevareindkøbsaftale kan understøtte den lokale jobskabelse ved, at køkkenerne får adgang til flere råvarer produceret af de lokale landmænd og fiskere.

Samtidig giver det almen god mening for borgerne, at de kan sætte tænderne i naboens kartofler.

Forbindelse mellem by og land

En fødevareindkøbsaftale er et vigtigt bindeled mellem leverandører, producenter og køkkener. Storbykommuner kan profilere sig på de måltider, de offentlige køkkenerne serverer, og her spiller råvarevalget en stor rolle. Byerne kan endvidere påvirke landbrugsudviklingen i oplandet ved at efterspørge lokale, økologiske råvarer.

Sortimentudbud

For at kunne beskrive kommunens ønsker bedst muligt, skal I kende indkøbsbehovet fordelt på varer og i realistiske mængder.

Læs mere

Tilbudslisteudbud

Tilbudslisteudbuddet bygger på, at man konkurrenceudsætter et udsnit af leverandørens sortiment, som køkkenerne får adgang til i aftalen.

Læs mere

Del- eller totalaftale

Køkkenerne bestemmer hvilke råvarer, de serverer til borgerne inden for indkøbsaftalens rammer. Køkkenerne har har ofte skabede budgetter, som de skal holde.

Læs mere

Samlet tidsplan

Leverandører kaldes også grossister eller forhandlere og er de aktører, der leverer de økologiske og lokale råvarer til køkkenerne.

Læs mere

Hvad bestemmer prisen

Landmænd og fødevarervirksomheder i lokalområderne får nye opgaver, når de offentlige køkkener skal have adgang til flere økologiske og lokale varer.

Læs mere

Udbudsjura

Borgerne spiller en væsentlig rolle i forhold til at få flere økologiske og lokale fødevarer i gryderne. De er selv forbrugere og kan derigennem støtte både den lokale og økologiske produktion.

Læs mere