Hvorfor er der brug for en procesguide?

At få flere økologiske og lokale fødevarer i de offentlige gryder kræver samarbejde mellem forskellige aktører. Alle skal vide, hvorfor man vil have flere økologiske og lokale fødevarer på tallerknerne, hvad det lokale er, hvad man ønsker at opnå med indkøbet, og endelig hvordan man vil måle eventuelle effekter.

Procesguiden fører jer skridt for skridt gennem alle faser fra afklaring til projektplan. I kan finde hjælpeværktøjer til hver fase.

Hvis enkelte dele af procesguiden, fx definition af lokale fødevarer, problemformulering eller andet er afklaret, kan dette skrives direkte ind i planen.

Skabelon til ProcesplanEksempel på udfyldt Procesplan

Hvem skal bruge procesguiden?

Ønsket om flere økologiske og lokale fødevarer kan stamme fra en politisk målsætning. Måske går en eller flere køkkenledere i front. Eller måske ser indkøberen et potentiale for udvikling på dette område.

Procesguiden henvender sig til dem, der har ansvaret for få flere lokale og økologiske fødevarer i de offentlige måltider. Det kunne fx være en arbejdsgruppe, der er sammensat af indkøbsansvarlige, køkkenledere og embedsmænd.

Hvordan skal man arbejde med procesguiden?

Arbejdet med procesguiden kan evt. lægges i en enkelt dags workshop for arbejdsgruppen. En af arbejdsgruppens medlemmer kan udpeges som facilitator, der danner sig et overblik over processen inden workshoppen.