Definitioner af begreber

Det kan være en god idé at starte med at definere nogle grundlæggende udgangspunkter. Navnlig hvis udviklingsarbejdet inddrager et lokalt perspektiv.

Man vil opdage at simple spørgsmål som: Hvem er vi? Hvor bor vi? Og hvad er lokale fødevarer? kan være svære at svare på og vanskeligere at fastholde.

Definitioner vil ofte udvikle sig, men det kan være frustrerende for deltagerne i udviklingsprocessen, hvis det hele tiden er uklart, hvad vi taler om. Definitionsskemaerne kan bruges til at fastholde den løbende afklaring, dvs. man beslutter sig for en definition, skriver den ned og fastholder den, indtil man beslutter sig for en ny.

Vi har bl.a. behov for at definere:

 • Hvem er arbejdsgruppen?
 • Hvem er drivkræfter i udviklingen og hvorfor?
 • Hvem er de øvrige interessenter?
 • Hvem kunne inddrages og hvorfor?
 • Hvad mener vi med det lokale?
 • Hvad er den geografiske afgrænsning?
 • Hvad er den organisatorisk/administrative afgrænsning?
 • Hvad mener vi med lokale fødevarer?
 • Dyrket eller opdrættet af lokale producenter?
 • Forarbejdet af lokale virksomheder?
 • Distribueret af lokale virksomheder?
 • Forbrugt af lokale aftagere?
[nectar_btn size=”medium” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”/definitioner-af-begreber/definition-af-arbejdsgruppen/” text=”Næste trin” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”20px”][nectar_btn size=”medium” button_style=”see-through” button_color_2=”Accent-Color” color_override=”#00a99c” icon_family=”fontawesome” url=”/procesguide/procesguide-form/” text=”Start procesguiden” icon_fontawesome=”fa fa-long-arrow-right” margin_top=”20px” margin_left=”20px”]