check75x75Lokale fødevarer

Kommunens institutioner er med aftalen sikret mulighed for at handle fødevarer lokalt.

For at sikre tilbud fra lokale handelsdrivende er leveringsprisen vægtet relativt højt (65%). Dette kombineret med, at aftalen er delt geografisk op i i fire områder for levering af varer, giver små og mellemstore virksomheder og lokale erhvervsdrivende mulighed for at byde ind.