check75x75Fremtiden

Med kombinationen af en god markedsdialog og et udbudsdesign med relativt få krav, har Skive Kommune formået at få flere leverandører i tale og flere konditionelle tilbud end ellers forventet.

Udbuddet er afsluttet i oktober 2016, hvor denne case skrives, og der forestår nu et arbejde med at få aftalen implementeret. Blandt andet kræver det nye arbejdsgange for institutionerne, hvor de fx skal vænne sig til at bestille varer.

Samlet set vurderes det, at aftalerne sparer tid på indkøbene, idet et besøg hos en fysisk butik både kræver transporttid og administrationstid med udlæg. Det vil kræve en adfærdsændring i institutionerne, når aftalerne træder i kraft i november og december måned.