Baggrundcheck75x75

Skive Kommune har med deres seneste fødevareudbud ønsket at skabe en indkøbsaftale på fødevarer til kommunens mindre institutioner (daginstitutioner, skoler og sociale institutioner). Udbuddet er afsluttet i oktober 2016.

At skabe en velfungerende indkøbsaftale til mindre institutioner kan være en udfordring, fordi de enkelte enheder foretager relativt små indkøb, og det kan derfor være svært at gøre aftalen rentabel for traditionelle food service grossister.

Samtidig har der fra starten været et ønske om, at udbuddet også skulle omfatte pædagogiske/akutte indkøb, hvilket betød at nærhed og det at handle i lokalområdet var et vigtigt parameter. Det var desuden et ønske, at institutionerne havde adgang til at købe lokalt producerede fødevarer, idet omfang en udbyder kunne præsentere dem i et sortiment.

Udbudsprocessen har været præget af en god dialog mellem indkøbsafdelingen, det lokale erhvervscenter og leverandørmarkedet. Særligt var inddragelsen af det lokale erhvervscenter i Skive Kommune en succes, fordi erhvervscenteret, som selvstændig virksomhed, kunne yde vejledning til lokale virksomheder, der har ønsket at afgive bud.

Erhvervscenteret har bl.a. deltaget i markedsdialogen og ydet vejledning om ESPD (European Single Procurement Document).

Udbuddet gælder ikke for kommunens ”storkøkkener”, som benytter sig af en allerede indgået grossistaftale.